Best Web Hosting Sinhala

අප සමග කතා බහ කොට මෙම මුදල් තවත් අඩු කරගත හැක. ( Rs. 2000 – 4000 වගේ)

2018 වර්ෂයේ  හොඳම/ Best Web Hosting සේවා පිලිබඳ මිල ගණන් සහ ඒ පිලිබඳ Compare කර දැනගැනීම  සඳහා පිවිසෙන්න අපගේ WebSite එක වෙත..

ඒ වගේම ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි E-commerce ,enterprise, specific management systems ආදී වශයෙන් තව බොහෝ අංශ  සඳහා අවශ්‍ය Hosting පිලිබඳ තොරතුරු  මින් ඔබට සොයාගැනීමට හැකිය.

Best Web Hosting Sinhala

ඔබට තියෙන වෙබ් අඩවිය කොතරම් විශාල එකක් වුවද මෙම ලිපිය ඔබට ඔබගේ වෙබ් අඩවියට සුදුසු Hosting තෝරා ගැනීම සඳහා උපකාරිවනු ඇත..ප්‍රථමයෙන්ම ඔබ කල යුත්තේ ඔබට අවශ්‍ය මොනවාද කියා හදුනාගැනීමයි.. ඉන්පසු ඔබ කල යුත්තේ ඔබගෙ සැලසුමට ගැලපෙන වටිනාකමක් ඇති Hosting සේවාවක් තෝරගැනීමයි..

 


Type of Web Hosting Sinhala

Web Hosting සේවාවක් තෝරාගැනීමේදි මූලික වශයෙන් සොයබැලිය යුත්තේ Shared Hosting, Dedicated Server, Virtual Private Server (VPS) හෝ Cloud Servers පිලිබදවයි.

Shared Hosting ලෙස හදුන්වන්නේ, ඔබගේ Hosting Account එක අනිකුත් Account සමග  හවුලේ තබාගැනීමයි. මෙය ඔබගෙ වෙබ් අඩවිය වේගය අඩු කිරීමක් සිදුකල හැකි නමුත් මෙය විශාල bandwidth ප්‍රමානයක් භාවිත කරන්නෙ නැත.

Dedicate Server යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ, ඔබට ඔබටම කියා භාවිත කිරීමට Web Server එකක් තිබීමයි.

Virtual Private Server(VPS) යනු Shared hosting ප්‍රමානවත් නොවන , Dedicated Server මිලදී ගැනීම සදහා වත්කමක් නොමැති අයට Dedicated Server එකක් virtual ආකරයෙන් සකසා දීමයි.. මෙහිදි ඔබට virtual නිශ්චිත RAM එකක් ,නිශ්චිත SSD එකක් සහ නිශ්චිත Processor එකක්  මෙහි අන්තර්ගත වේ.

බොහෝ සේවාවන් ඔබට පිරිනමන්නේ ඉතාමත් අඩු ආරම්භක මුදලකිනි…නමුත් ඔබ එම මුදලට සේවාව ලබාගත යුත්තේ අවුරුදු 2කකට හෝ අවුරුදු 3කට ගෙවීමෙන් පසුවය..මෙම සේවා කාලයෙන් පසු සමහර අවස්ථා වලදී ඔබට එවනි මුදලක් නැවත ගෙවා අලුත් කරගැනීමට සිදුවනු ඇත..

Sinhala Best Web Hosting

සමහර සේවාවන් ඉදිරිපත් කරන්නේ සීමාරහිත සේවාවන් ලෙස හදුන්වා දීමෙනි..එනම් ඔබගෙ වෙබ් අඩවිය කොපමන ප්‍රමානයේ එකක් වුවද කොපමන Disk Storage භාවිත කරනවාද යන්න ගැටලුවක් නොවේ. නමුත් ඔබට මෙහිදී කිසිදු නීතිවිරෝධී ක්‍රියාවක් සිදු කල නොහැක. ඔබ එසේ යම් දෙයක් සිදු කලහොත් ඔබට දඩ මුදලක් හෝ නැතිනම් වෙනත් හොස්ටින්ග් සේවාවක් සදහා යොමුවීමට සිදුවේ..

 

10 Best Web Hosting Sites Sinhala 2018

ලෝකයේ දැනට පවතින හොදම Web Hosting සේවාවන් පිලිබඳ දැන් අපි විමසා බලමු..


අප සමග කතා බහ කොට මෙම මුදල් තවත් අඩු කරගත හැක. ( Rs. 2000 – 4000 වගේ)

 • Shared hosting ආරම්භක මිල normally $7.99 $3.95/mo  RECOMMEND ( අප හා කතා කොට. 4000ක් අඩු කර ගත හැක.)
 • WordPress hosting ආරම්භක මිල normally $39.99 $19.99/mo ( අප හා කතා කොට. 4000ක් අඩු කර ගත හැක.)
 • VPS hosting ආරම්භක මිල normally $29.99 $19.99/mo
 • Dedicated servers ආරම්භක මිල normally $119.99 $79.99/mo
 • Cloud hosting ආරම්භක මිල normally $9.99 $6.95/mo

FREE Domain
FREE Site Builders
1-Click WordPress Install
Over $150 in Offers | ads | – Google , Bing

ඔබ WordPress භාවිතා කරන්නෙකු නම් Bluehost ඔබට ගැලපෙන hosting සේවාවකි.මෙය අනෙකුත් hosting සේවාවලට වඩා මිල අධික වුවද මේ සමාගම සඳහා WordPress සහ WooCommerce Hosting සැලසුම් ඇත. තවද මෙහි දිනපතා ක්‍රමවත් Backup ක්‍රමවේදයක් සහ අඩු මිලට hosting accounts බෙදාහැරීමේ හැකියාවන්ද ඇත. මීට අමතරව මෙහි 24-7 දුරකතන පහසුකම් සහ SSH පහසුකම්ද සපයයි.

අපගෙන් හොස්ටින්ග් සේවාව ලබාගන්නා ඔබට අප විසින් WordPress Install කරගැනීමට නොමිලේ උපකාර කරන බව මින් දන්වා සිටියි.

තවදුරටත් Bluehost පිලිබඳ තොරතුරු දැනගැනීමට මෙහි පිවිසෙන්න.2.iPage

 • Shared hosting ආරම්භක මිල $35.88 | Total price for Year 🙂 RECOMMEND  ( අප හා කතා කොට. 3000ක් අඩු කර ගත හැක.)
 • WordPress hosting ආරම්භක මිල $3.75 /මසකට  ( අප හා කතා කොට. 3000ක් අඩු කර ගත හැක.)
 • VPS hosting ආරම්භක මිල $19.99 /මසකට
 • Dedicated servers ආරම්භක මිල $119.99 /මසකට

When you Buy from us

affiliate_link

අප සමග කතා බහ කොට මෙම මුදල් තවත් අඩු කරගත හැක. ( Rs. 2000 – 4000 වගේ). iPage හොස්ටින්ග් සේවාව දැනට පවතින shared hosting සේවා අතරින් මිල අඩුම හොස්ටින්ග් සේවාවයි.ඔබට මෙම සේවාව $35කට වැනි අඩු මුදලකට අවුරුද්දක් සදහා ලබාගතහැක. තවද සීමාරහිත bandwidth සදහා සමාගම විසින් වගකියනු නොලැබෙන අතර මෙලෙස මිල අඩු හොස්ටින්ග් සේවාවන් සදහා අතිවිශාල traffic capacity සදහා ද වගකියනු නොලැබේ. ඔබට ගැටලුවක් පවතීනම් සමාගම හා සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට ඒවා නිරාකරණය කරගත හැක.
iPage 24-7 දුරකතන පහසුකම් සපයන අතර දින 30ක් ඇතුලත කුමක් හෝ සිදු වුවහොත් නැවත මුදල් ලබාදෙන බව සහතික කරයි.
ඔබ වෙබ් හොස්ටින්ග් සදහා උත්සාහ කරන අයෙක් නම්  ඒ සදහා මා දැකපු හොදම ආරම්භක මිලක් ඇති සේවාව iPage හොස්ටින්ග් සේවාවයි.

අපගෙන් හොස්ටින්ග් සේවාව ලබාගන්නා ඔබට අප විසින් WordPress Install කරගැනීමට නොමිලේ උපකාර කරන බව මින් දන්වා සිටියි.


3.Hostgator

 • Shared hosting ආරම්භක මිල $2.75/mo RECOMMEND  ( අප හා කතා කොට. 2000ක් අඩු කර ගත හැක.)
 • WordPress hosting ආරම්භක මිල $5.95/mo  ( අප හා කතා කොට. 2000ක් අඩු කර ගත හැක.)
 • Reseller hosting ආරම්භක මිල $19.95/mo
 • VPS hosting ආරම්භක මිල $19.95/mo
 • Dedicated servers ආරම්භක මිල $119.00/mo
 • Cloud hosting ආරම්භක මිල $4.95/mo


අප සමග කතා බහ කොට මෙම මුදල් තවත් අඩු කරගත හැක. ( Rs. 2000 – 4000 වගේ). Hostgator යනු පූර්ණ සේවාවක් සපයන සමාගමකි.ඔබ ප්‍රාථමික මට්ටමේ වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කරන්නේ නම් හෝ ඔබගේ machine එක ක්‍රියකරගැන්වීමට අවශ්‍ය නම් එය මේ සමාගම හරහා සිදුකරගැනීමට සියලුම පහසුකම් ඇත. තවද මෙහි ක්‍රමවත් Backup ක්‍රමවේදයක් සහ cPanel හෝ Plesk පහසුකම් සපයයි.තවද SSH පහසුකම්ද ලබා දේ.මීට අමතරව Hostgator දින 45ක් ඇතුලත කුමක් හෝ සිදු වුවහොත් නැවත මුදල් ලබාදෙන බව සහතික කරයි.

අපගෙන් හොස්ටින්ග් සේවාව ලබාගන්නා ඔබට අප විසින් WordPress Install කරගැනීමට නොමිලේ උපකාර කරන බව මින් දන්වා සිටියි.

තවදුරටත් Hostgator පිලිබඳ තොරතුරු දැනගැනීමට මෙහි පිවිසෙන්න.


4.Dreamhost

 • Shared hosting ආරම්භක මිල $9.95/mon
 • WordPress hosting ආරම්භක මිල $7.95/mo
 • VPS hosting sආරම්භක මිල $13.75/mo
 • Dedicated servers ආරම්භක මිල $169/Mo
 • Cloud hosting ආරම්භක මිල Max $4.50/month ($0.0075/hour)

Dreamhost සමාගම විසින් අමතර දීමනාවක් ලෙස වෙලද සේවාවන් ඔස්සෙ නොමිලේ වෙබ් අඩවි බෙදාහරීමට අවස්තාවක් ලබාදේ.තවමත් මේ අවස්තාව සඳහා පහසුකම් ඇත.
මෙය ප්‍රධාන හොස්ටින්ග් සේවා 5 අතරේ රැදී පවතින සමාගමකි.මෙහි ඔවුන් විසින් ක්‍රියකරවනු ලබන පහසුවෙන් තේරුම් ගතහැකි Control Panel භාවිතා වේ.මෙහි 24-7 දුරකතන පහසුකම් නොලැබෙන අවස්තාවලදී chat සහ  ticket පහසුකම් ලබාදේ.Storage සදහා SSDs භාවිතා කරන අතර SSH පහසුකම්ද මෙම සමාගම විසින් ලබාදේ.මීට අමතරව Dreamhost දින 97ක් ඇතුලත කුමක් හෝ සිදු වුවහොත් නැවත මුදල් ලබාදෙන බව සහතික කරයි.

Sinhala Best Web Hosting

 


5.InMortion

 • Shared hosting ආරම්භක මිල $5.99/mo. $7.99/mo 25% OFF!
 • WordPress hosting ආරම්භක මිල $4.99 /මසකට 37 OFF!
 • Reseller hosting ආරම්භක මිල $13.99/මසකට 50% OFF!
 • VPS hosting ආරම්භක මිල $19.99/mo. $34.99/mo 42% OFF!
 • Dedicated servers ආරම්භක මිල $99.99/මසකට 47% OFF!

InMortion Hosting සේවාව යනු හොදම හොස්ටින්ග් සේවා 5 අතරේ තිබෙන එක් සේවාවකි. මෙය එසේ ප්‍රධාන හොස්ටින්ග් 5 අතර සිටීමට ප්‍රධාන හේතුවක් නම් මෙය SSD යටිතල පහසුකම් ලබාදීමයි.තවද මෙහි 24-7 දුරකතන පහසුකමට අමතරව E-mail/Ticket/chat option පැවතීමයි.තවද මෙය නොමිලේ SSL පහසුකම් සහ නොමිලේ දෝශ අනාවරණය කරදීමේ පහසුකම් ලබාදේ.මීට අමතරව InMortion දින 90ක් ඇතුලත කුමක් හෝ සිදු වුවහොත් නැවත මුදල් ලබාදෙන බව සහතික කරයි.


6.JustHost

 •  ආරම්භක මිල $3.95 PER MONTH

Justhost සේවාවද අඩු මිලට පවතින තවත් එක්තරා හොස්ටින්ග් සේවාවකි.මෙහි සීමාරහිත Diskspace සහ Bandwidth පහසුකම් ඇත.තවද SSH පරිශීලනය කිරීමේ හැකියාව ඇති අතර 24-7 දුරකතන පහසුකම් සපයයි.නවතම cPanel control මෙහි භාවිත වන  බව සහතික කරයි. Free $100 google and Bing Bonus.


7.Greengeeks

 • Shared hosting ආරම්භක මිල $9.95 $3.95/month.
 • WordPress hosting ආරම්භක මිල $9.95 $3.95/mo
 • Reseller hosting ආරම්භක මිල $19.95/mo $34.95/mo.

ඔබ කනගාටුවෙන් සිටියානම් ඔබගේ වෙබ් අඩවිය අතිවිශාල ලෙස බලශක්තිය පරිභෝජනය කරනවා යයි සිතා,එසේනම් ඒ සදහා හොඳම විසඳුම Greengeeks හොස්ටින්ග් සේවාවයි.මෙය SSH සහ WP-CLI පරිශීලන පහසුකම් ලබාදෙන අතර මෙමගින් PHP සහ PHP.INI භාවිත කිරීමේ හැකියාව ඇත. මෙය SSD යටිතල පහසුකම් සහ 24-7 දුරකතන පහසුකම් ලබදේ.තවද Greengeeks දින 30ක් ඇතුලත කුමක් හෝ සිදු වුවහොත් නැවත මුදල් ලබාදෙන බව සහතික කරන අතර නොමිලේ දෝශ අනාවරණය කරදීමේ පහසුකම් ලබාදේ.


8.WP-Engine

 • WordPress Hosting $35 /mo

WP-Engine හොස්ටින්ග් සේවාව ශක්තිමත් වේගවත් servers ලබාදෙන හොස්ටින්ග් සේවාවකි.Automatic security updates,දිනපතා ක්‍රමවත්ව සිදුකරන Backup ක්‍රමවේද මෙහි ඇති සමහරක් පහසුකම් වේ.මෙහි සීමරහිත Disk Storage සහ bandwith පහසුකම් ඇති අතර 24-7 දුරකතන පහසුකම්ද සපයයි.මීට අමතරව WP-Engine දින 60ක් ඇතුලත කුමක් හෝ සිදු වුවහොත් නැවත මුදල් ලබාදෙන බව සහතික කරයි.

Sinhala Best Web Hosting


9.Web Hosting Hub

 • WordPress hosting ආරම්භක මිල $8.99 /mo $4.99/mo
 • Special Offer – $8.99 /mo $4.99/mo

Web Hosting Hub එහි වෙබ් අඩවි ගොඩනැගීම සදහා BoldGrid site builder භාවිතා කරයි.මෙය WordPress හා සම්බන්ධ කරනු ලැබේ.
මෙම හොස්ටින්ග් සේවාව පාරිභෝගිකයින් සමග sසම්බන්ධ වී ඔවුන්ගේ ගැටලු විසදන අතර මෙම සමාගම සියලුම SSD යටිතල පහසුකම් ලබාදේ.තවද SSH පරිශීලන පහසුකම් ලබාදෙන අතර ස්වයන්ක්‍රීය දෝශ අනාවරණය කරදීමේ පහසුකම්ද ලබාදේ.මීට අමතරව Web Hosting Hub දින 90ක් ඇතුලත කුමක් හෝ සිදු වුවහොත් නැවත මුදල් ලබාදෙන බව සහතික කරයි.


10.HostPapa

 • Special Offer – $3.95/month

HostPapa හොස්ටින්ග් සේවාව වෙබ් අඩවි සකස්කිරීමට ආධුනික සියල්ලන්ටම ඉතාමත් පහසු ආකාරයෙන් වඩාත් වෘත්තීය මට්ටමේ වෙබ් අඩවියක් ගොඩනැගීමට හැකිවන පරිදි පහසු ආකාරයෙන් හසුරුවිය හැකි tools සපයමින් තම සේවාව පාරිභෝගිකයා වෙත ලබාදෙයි.මෙහි 24-7 දුරකතන පහසුකම්ද සපයන අතර  මීට අමතරව HostPapa දින 30ක් ඇතුලත කුමක් හෝ සිදු වුවහොත් නැවත මුදල් ලබාදෙන බව සහතික කරයි.

Web Hosting

siteground Hosting සේවාව යනු හොදම හොස්ටින්ග් සේවා 5 අතරේ තිබෙන එක් සේවාවකි. මෙය එසේ ප්‍රධාන හොස්ටින්ග් 5 අතර සිටීමට ප්‍රධාන හේතුවක් නම් මෙය SSD යටිතල පහසුකම් ලබාදීමයි.තවද මෙහි 24-7 දුරකතන පහසුකමට අමතරව E-mail/Ticket/chat option පැවතීමයි.තවද මෙය නොමිලේ SSL පහසුකම් සහ නොමිලේ දෝශ අනාවරණය කරදීමේ පහසුකම් ලබාදේ.මීට අමතරව siteground දින 90ක් ඇතුලත කුමක් හෝ සිදු වුවහොත් නැවත මුදල් ලබාදෙන බව සහතික කරයි.


Free WordPress Error Guides

Leave a Reply